Strategiske skrivere

Elevene utvikler seg til å bli strategiske skrivere

opplever skrivingen som meningsfull

vet formålet med skrivingen, hva teksten skal brukes til og hvordan form teksten skal ha

utvikler et repertoar av skrivestrategier,  både mentale strategier og strategier som kan observeres

lærer at skriving er en prosess i faser, og at det er ulike skrivestrategier tilpasset hver fase

vet hvordan ulike tekster er bygd opp, og får erfaring med hva slags jobb det ligger bak en ferdig tekst

bruker hensiktsmessige digitale verktøy til å samhandle og skape tekst

 

bruker verktøy som f. eks skrivetrekanten eller skriveplanleggeren for å synliggjøre sammenhengen mellom mål, arbeidsmåter og vurdering

underviser i skrivestrategier etter følgende prinsipper:
–  Emnehjelp
–  Modellerer
–  Prøver sammen med elevene
–  Utfordrer elevene til å prøve selv
–  Bevisstgjør elevene

deler skriveprosessen inn i skrivefaser og synliggjør gode strategier i de ulike fasene:
– før
– underveis
– revisjon
– sluttføring

legger til rette for at elevene bruker hensiktsmessige digitale verktøy til å samhandle og skape tekst