SOL

Vurdering for læring og SOL

I Drammen kommune  bruker vi SOL som felles verktøy for å observere elevenes leseferdigheter. Ut fra mål og kriterier settes det inn nødvendige tiltak for at hver og en elev skal komme videre i sin leseutvikling.