Skriving på fagenes premisser

Kjerneelementer i skriveopplæringen i Drammensskolen
Elevene arbeider systematisk med skriving i alle fag på fagenes premisser

opplever at alle lærere legger til rette for gode skriveoppgaver, og at skriving er en naturlig del av undervisningen

får eksplisitt opplæring i fagenes tekstkultur slik at de selv kan uttrykke seg faglig relevant

vet at hvert fag har sine egne begreper, sine egne teksttyper og sine egne måter å uttrykke seg på

bruker skriving for å synliggjøre kunnskap Presentasjonsskriving

bruker uformell skriving som redskap for å lære Tenkeskriving

gir skriving en naturlig plass i undervisningen i alle fag

gir skriveopplæring i sitt fag og sikrer at det er god sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering

gir eksplisitt og systematisk skriveopplæring i hvordan det er hensiktsmessig å uttrykke seg i ulike situasjoner og knytter skriveopplæringen til praktisk bruk Fagspesifikk skriving – Skrivehjulet

jobber bevisst med ord og begreper