Underveisvurdering i skrivingen

Elevene utvikler sin skrivekompetanse gjennom å få underveisvurdering

forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem gjennom tydelig sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering 

får råd og veiledning gjennom hele skriveprosessen

får tilbakemeldinger på kvaliteten i elevarbeider 

er bevisst på egen skriveutvikling og skriveprogresjon

er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

gir og mottar kameratvurdering

opplever motivasjon for å skrive gjennom at tekstene de skriver har en reel mottaker/leser

vet at det å skrive skjer i ulike prosesser, og at det å utvikle seg som skriver er en kontinuerlig prosess gjennom hele læringsløpet

 

inkludere elevene i arbeidet med kriterier for skriveoppgaver

leder og veileder elevene gjennom hele skriveprosessen

tar utgangspunkt i formålet med oppgaven når de gir tilbakemelding til elevene 

legger til rette for at elevene vurderer eget og andre elevers arbeid

legger til rette for at skriveoppgaver først og fremst gjøres på skolen, fordi det er læreren som bør gi veiledning underveis i en skriveprosess.

jobber etter prinsippene for vurdering for læring