Skolestartere

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Aktiviteter som fremmer språklig bevissthet er spesielt viktig det siste året før skolestart. Gjennom utforsking av språkets form sammen med barna, legger vi et viktig grunnlag for barnets arbeid med å lære å lese og skrive.

 

Språklig bevissthet handler om å evne og se språket utenfra. Det dreier seg om å kunne gå ut av språket og beskue, kommentere og analysere det. Utvikling av språklig bevissthet er en krevende prosess som tar tid. Barn som får anledning til å delta i samtaler der det ikke bare snakkes om innholdet i en aktivitet (hva ord betyr, hva boken som ble lest eller sangen som ble sunget, handlet om osv.), men der også språkets formside er i fokus (hvordan ord høres ut, om de høres like ut (rimer), om de er korte eller lange, hvor mange stavelser de består av osv.), vil med tid og stunder, bli språklig bevisste. Når barn oppmuntres til å delta språklig aktivt i aktiviteter sammen med engasjerte voksne, kan de få god hjelp til å rette oppmerksomheten nettopp mot språkets form og ikke kun mot språkets innholdsside. Dette er avgjørende for å knekke skrive-og lesekoden.

Tekstuttdrag fra en artikkel i Språkløyper om arbeid med språklig bevissthet i overgangen fra barnehage til skole