Skole skriving fra første stund

Elevene utforsker egen skriving fra første stund og får meningsfulle skriveoppgaver

opplever at de kommer til skolen med en skivekompetanse og får skrive på skolen fra første stund

skriver for hånd og på tastatur

får anerkjennelse for sitt skriftspråk og blir oppmuntret til å bruke de bokstavene de allerede kan 

forstår at det er sammenheng mellom talespråk og skriftspråk

deltar aktivt i kunnskapsbygging og samtaler om egen og andres tekst

skriver tekst alene og sammen med andre

får autentiske skriveoppgaver og skriver for en reell mottaker

skriver i ulike sjangre og kombinerer ulike uttrykksformer i en tekst

fremfører egne tekster med lesestøtte fra en voksen når det trengs

vet at i skrift så starter en setning med stor bokstav og slutter med punktum, spørsmålstegn eller utropstegn

vet at vi deler opp ordene med mellomrom

skriver setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur

får veiledning og faglige tilbakemeldinger i hele skriveprosessen

får rammer og støtte for sin skriving

 

møter hver og en der de er i sin skriveutvikling og oppmuntrer elevene til å bruke de bokstavene de kan om det så er kun den første bokstaven i ordet

legger til rette for at elevene skriver både for hånd og tastatur

anerkjenner at skribleskrift også er en god måte å kommunisere på før bokstavene er innlært

modellerer lyder i ord sammen med elevene når de skal skrive nye og ukjente ord

ser på elevene som en tekstressurs, og trekker elevene inn i aktiv tekst og kunnskapsbygging

legger til rette for samarbeid og samskriving

legger opp til autentisk skriving med reelle mottakere

leser med innlevelse sammen med eleven når det er fremføring av tekst, legger til ord som mangler, tyder vanskelige ord

underviser i hvordan setninger og tekst skrives etter følgende prinsipper:
–  Modellerer skriving
–  Prøver sammen med elevene
–  Utfordrer elevene til å prøve selv
–  Bevisstgjør elevene

leder elevene gjennom skriving med råd og veiledning tilpasset hver enkelt

gir gode rammer og støtter elevenes skriving

kjenner til ulike tilnærminger til skriving i begynneropplæringen, som for eksempel STL+ forlag som metode, veiledet skriving og rammelek

Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet som har lesing og skriving i begynneropplæringen som overordnet tema. Flere av pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker.