rollelek

Barna har gode vilkår for å delta i og utvikle rollelek

utvikler språket gjennom å delta i rollelek

får støtte i rolleleken av deltakende voksne

deltar i fellesskapsopplevelser som inspirerer til rollelek

har variert materiell som inspirerer til rollelek lett tilgjengelig

har rom som inspirerer til rollelek lett tilgjengelig – både ute og inne

får tid til at rollelek kan oppstå og vedvare

deler barna i mindre grupper og inspirerer til rollelek

observerer, analysere, støtter, deltar og beriker rolleleken på barnas premisser

sørger for at barna deltar i meningsfulle fellesskapsopplevelser som gir inspirasjon til rollelek

sørger for at barna har lekemateriell som stimulerer til rollelek – og som er basert på barnas interesser

sørger for at barnehagens fysiske rom, både inne og ute, skaper forutsetninger for rollelek

organiserer dagen slik at rollelek kan oppstå og vedvare