Prinsipper for vurdering for læring

Hvorfor er underveisvurdering så viktig? Ida Large fra Utdanningsdirektoratet bruker 7 minutter på å forklare dette og hva som er hensikten med underveisvurdering.

Les mer om vurdering for læring på UDIR sine sider.