Meningsfult samspill

Barna deltar daglig i meningsfullt samspill og samtale med andre barn og voksne

bruker og utvikler språket daglig i trygge relasjoner  

blir sett, forstått og lyttet til hver dag 

får bekreftelse både på sin non-verbale og verbale kommunikasjon.  

opplever glede ved å bruke språk og kommunisere med andre 

får tid og anledning til å uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 

investerer i relasjonen til barna 

bruker utviklingsstøttende kommunikasjon 

sørger for at barna deltar i meningsfulle fellesskapsopplevelser 

støtter barna i å bruke språk:
– i relasjonsbygging
– i konflikthåndtering
– for å formidle tanker og følelser

inviterer til ulike typer samtaler der barna får tid og anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål 

sørger for at samtalen engasjerer barnet, og jobber for å øke antall turvekslinger i samtalen 

Ressurser

”Fukt, mörker och skrymslen dit solen aldrig når” – et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt
– om aktivt språkarbeid og utforsking av småkryp

Skogen som arena for språklek
– om aktivt språkarbeid ute på turer

Å bade i språk
– om å bade i språk

Vil du høre en vits? Katta med slips
– om lek med språket

Lille Lykke vil lære seg å skrive
– om hvordan man kan støtte barns lek med og utforsking av skriftspråket

Fellesopplevelser som inspirasjon til teksskaping
– møt en barnehage som gir barna tid og rom for bearbeiding av erfaringer og opplevelser gjennom samtaler, språklek, musikk og tekstskaping

Felles opplevelser som inspirasjon til skriving i barnehagen

Å lære om å lære i barnehagen

Språkvansker gir ensom lek