Lytter til andre og gir respons

Elevene lytter til andre, gir respons og er bevisst på mottakeren når de selv snakker

deltar aktivt i muntlige aktiviteter

viser respekt til den som har ordet gjennom å vise interesse i det den andre har å fortelle og er en aktiv lytter

tar ordet etter tur i en samtale

forteller sammenhengende om opplevelser, uttrykke meninger, holdninger og erfaringer, faglig og personlig

tilpasser innholdet til mottakeren når de selv uttrykker seg muntlig

kan lytte etter informasjon og gir respons og bygger videre på det andre sier

driver samtalen fremover gjennom relevante innspill

skaper trygghet og legger til rette for at alle elever skal være muntlig aktive i alle fag

legger til rette for fellesskapsopplevelser i alle fag

modellerer hva en aktiv lytter er

synliggjøre mottakerbevissthet å utarbeide kriterier sammen med elevene på hva og hvordan de skal gi respons

bruker metoder og samtaleverktøy som aktiviserer alle elever i alle fag

viser interesse gjennom å stille åpne spørsmål, lytte og bekrefte i alle fag

modellerer rikt språkbruk i alle fag