Leseglede i barnehagen

Fortelling, litteratur og leseaktiviteter er viktig for et godt språkmiljø og sentralt i barnehagenes språkarbeid. Litteratur fremmer språk, og gjennom leseaktiviteter kan vi gi barna viktig støtte i språkutviklingen. Leseaktiviteter styrker både læringskompetanse, språkkompetanse og sosial kompetanse hos barn.

Høytlesing, og bearbeiding av innholdet gjennom samtale, er en anledning til å utvide barns ordforråd og begrepsapparat. Bøker har ofte et rikere språk enn det vi bruker i dagligtale og gjennom samtale underveis får barna praktisert språket sitt med en voksen språklig rollemodell. Barna blir utfordret til å reflektere rundt teksten som leses, og det barna ikke forstår kommer tydelig frem.

Høytlesing gir barn erfaring med ulike språklige og visuelle uttrykk. Utvider vi barns tekst- og kunstkompetanse, gir vi grunnlag for å oppleve og glede seg over mer. Ulike former for lesing har ulike kvaliteter. Lesing for en av gangen gir mulighet til nærhet, omsorg og kvalitetstid. Lesing i gruppe gir øvelse i samspill med hverandre og samtale konsentrert rundt et tema. De venter på tur, lytter, deler egne tanker og responderer på hverandres innspill. De får samtidig øvelse i konsentrasjon og det å følge et handlingsforløp fra begynnelse til slutt. Ved å utnytte hele spekteret av hva lesing kan være styrker vi forskjellige ferdigheter hos barna, samt viser dem at lesing betyr forskjellige ting i ulike situasjoner.

Høytlesing bidrar til å etablere felles referanser som blir utgangspunkt for lek og samtale både mellom voksne og barn og barna i mellom. Eventyr, fabler og historier fra muntlig fortellertradisjon finnes i alle kulturer, forener det allment gjenkjennbare med det kulturelt særegne. Bøker kan introdusere barn for viktige kulturelle referanser som de ikke møter hjemme.

Et tilbud om å låne bøker som leses i barnehagen med hjem, er en mulighet til å involvere foreldre i barnehagens språkarbeid. De som ikke har mange bøker hjemme, som ikke leser med barna sine introduseres for det og får veiledning i å støtte sitt barns språkutvikling. Høytlesing gir fellesopplevelser og gode minner, som også kan bidra til å styrke foreldre-barn-relasjonen.

I barnehager der litteratur er tilgjengelig blir bøkene en del av leken på linje med andre rekvisitter. Barn som blir lest for leser gjerne for hverandre og for «barna» sine i leken. De kobler det de ser på bildene, med forestillingsevnen, tenker seg og forteller om hva dette handler om. Evnen til å forestille seg er viktig når de senere lærer å lese selve teksten.

Et godt forhold til bøker og lesing gir et godt grunnlag for livet, men også skolen. Ikke alle barn har foreldre som introduserer dem for bøker og lesing hjemme. På skolen møter barna krav om lesing hjemme hver dag. De tidlige leseopplevelsene har ofte betydning for forholdet til lesing senere livet. I barnehagen har vi anledning til å la leselyst og leseglede stå i sentrum.