Leseflyt, en bro mellom avkoding og leseforståelse

Leseflyt består av to ulike komponenter: automatisert ordgjenkjenning og en intonasjon som reflekterer tekstens innhold (Rasinski 2014)

Leseflyt krever nøyaktig og automatisert ordlesing og korrekt intonasjon.