Kjernekomponenter barnehage

Kjerneelementer i arbeidet med språkutvikling og språkarbeid i Drammensbarnehagene

 

Kjerneelementer i arbeidet med språk i lek i Drammensbarnehagene

 

Kjerneelementer i arbeidet med leseglede i Drammensbarnehagene

Kjerneelementer i arbeidet med førskoleaktiviteter i Drammensbarnehagene

Kjerneelementer i arbeidet med flerspråklighet og norsk som andrespråk i Drammensbarnehagene