Innhold, form og bruk

Det er viktig å jobbe med språket som system i en naturlig og meningsfull kontekst med varierte tilnærminger. Bloom og Lahey (1978) betrakter språket som en helhet bestående av tre deler som er gjensidig avhengig av hverandre. 

En grundig forståelse av språkets innhold er grunnleggende for å utvikle gode ferdigheter av språkets form. God ord- og begrepsforståelse er en forutsetning for å mestre språkets formside. Dette er begge forutsetninger for å kunne bruke språket i samspill med andre. 

Innhold

Semantikk
Handler om betydningen eller meningsinnholdet i ord og setninger.

Det som blir sagt og forstått.

Form

Fonlogi
Morforlogi
Syntaks

Handler om hvordan språket er bygget opp, grammatiske prinsipper og uttale.

Lydsammensetning
Rim
Rytme
Setningsoppbygging
Grammatikk

Bruk

Pragmatikk

Handler om bruk og tolking av språk i samspill og kommunikasjon med andre, altså språkets sosiale funksjon.

Hensikten med språket
Hvordan vi tilpasser språket ut fra situasjon og sammenheng.

Tips til hvordan man kan jobbe med språkets form

Hvordan ser ordet ut? (Ordbilde)
Er ordet langt eller kort?
Hvor mange stavelser er det i ordet (klappe ordet)
Vet du om ord som rimer på ordet?
Hvilken lyd begynner ordet med?
Er ordet satt sammen av flere ord? (sammensatte ord)
Kan du lyder ordet?
Hva heter ordet på flere språk?

Tips til hvordan man kan jobbe med språkets innhold

Hva slags forkunnskaper har elevene?
Hvilken betydning har ordet?
Hvilke synonymer har ordet?
Hvilke antonymer har ordet?
Har ordet dobbel betydning?
Hvilket overbegrep hører ordet til?

Tips til hvordan man kan jobbe med språket i bruk

Hva brukes ordet til?
Når brukes ordet?
Har du sett eller hørt ordet før? Fortell!

 

 

Eksempel

Les mer om hvordan Hagaløkka skole i Asker jobber med ord og begreper