Kompetansebeskrivelser

Av og til trenger barn og unge hjelp og støtte utover det man kan få til i barnehage og skole alene. Som ansatt vil man da kunne ha et behov for å be om råd og veiledning fra andre fagpersoner. Ingen kan eller skal stå alene i arbeidet med barn og unge.

Vi har samlet ressurser og tjenester det er nyttig å kjenne til.

Her finner du gjeldende plan for overgangen fra barnehage til skole. Skjema for overgangengen ligger under planen.

Folder-Overgang-Barnehage–skole

Last ned  Skjema Overgang Barnehage–skole