Fremmer egne meninger

Elevene fremmer egne meninger i spontane og forberedte samtaler

bruker ulike uttrykksmåter som støtte i både spontan og forberedt tale

uttrykker og begrunner egne meninger, holdninger og erfaringer

kan argumenterer for egne meninger

kan stille spørsmål

kan skille ut viktig informasjon, og trekke slutninger

kan oppsummere og sammenfatte

uttrykker faglig kompetanse

legger til rette for bruk av ulike uttrykksmåter i spontan og forberedt tale

gir elevene rom og tid til å tenke før de skal ytre seg

modeller strategier i hvordan man kan:
– stille spørsmål
– trekke slutninger, argumentere
– skille ut viktig informasjon
– oppsummere og sammenfatte

gir konkrete setningsstartere