ASK

ASK - Alternativ supplerende kommunikasjon

Personer med behov for ASK er barn, unge og voksne som må bruke andre uttrykksformer enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter enn tale kalles for alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK. 

Les mer om ASK på UDIR og Statped sine sider.

UDIR har utviklet en veileder for deg som jobber med barn med behov for ASK i barnehagen. Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen tale. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Eksempler kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner. Kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges meining av andre, er også alternative kommunikasjonsformer.

Les mer om ASK i barnehagen her

UDIR har utviklet en veileder for deg som har eller skal ha elever med behov for ASK i skolen. Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen tale. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Eksempler kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner. Kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges mening av andre, er også alternative kommunikasjonsformer.

Les mer om ASK i skolen her

Kartlegging av behov for ASK er en prosess som er nødvendig for å ta veloverveide beslutninger om tilrettelegging for kommunikasjon. Prosessen handler om å identifisere kommunikative ferdigheter, styrker og begrensninger hos mennesker som kan ha nytte av ASK. Det er også nødvendig å kartlegge læringsmiljø, språkmiljø og partnerkompetanse.

Les mer om kartlegging av ASK her

Eksempler på ASK